banner

Daily Archives: 26 July, 2017

26 Jul

Hệ Thống Sấy Dạng Tháp, Ứng Dụng Và Nguyên Lý Máy Sấy Tháp

Hệ thống sấy có nguyên lý hoạt động là đối lưu tuần hoàn khí nóng. Tức là không khí nóng theo quạt hút vào khoang, sau đó được gia nhiệt, thổi qua bề mặt sản phẩm nhằm hút toàn bộ hơi ẩm trong sản phẩm cần sấy rồi cuốn ra ngoài… Trong phạm vi bài viết […]