việc rã đông thực phẩm rất quan trọng, rã đông đúng cách và tốt sẽ giúp cho thực phẩm tươi ngon hơn khi chế biến món ăn

About the Author

Leave a comment