Dự án Hệ thống sấy gia nhiệt vi sóng – bán chân không do công ty TNHH E-Mart thực hiện với sự hài lòng 100% của khách hàng, thời gian hoàn thành 06/2020, đúng tiến độ cam kết.

  • Tên dự án: Hệ thống sấy gia nhiệt vi sóng – bán chân không
  • Hạng mục dự án: Công nghệ vi sóng
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH VIBA
  • Địa điểm triển khai: Tân Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
  • Thời gian hoàn thành: 06/2020

Dự án Hệ thống sấy gia nhiệt vi sóng – bán chân không

Dự án Hệ thống sấy gia nhiệt vi sóng – bán chân không do công ty TNHH E-Mart thực hiện với sự hài lòng 100% của khách hàng, thời gian hoàn thành 06/2020, đúng tiến độ cam kết. Tên dự án: Hệ thống sấy gia nhiệt vi sóng – bán chân không Hạng mục dự án: Công […]