Dự án Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện do công ty TNHH E-Mart thực hiện với sự hài lòng 100% của khách hàng, thời gian hoàn thành 12/2020, đúng tiến độ cam kết.

  • Tên dự án: Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện
  • Hạng mục dự án: Công nghệ bán chân không
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling)
  • Địa điểm triển khai: Cảng Hạ Lưu PTSC, Số 65A Đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
  • Thời gian hoàn thành: 12/2020

Dự án Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện

Dự án Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện do công ty TNHH E-Mart thực hiện với sự hài lòng 100% của khách hàng, thời gian hoàn thành 12/2020, đúng tiến độ cam kết. Tên dự án: Lò sấy đối lưu tuần hoàn bằng điện Hạng mục dự án: Công nghệ bán chân không Chủ đầu tư: Tổng […]