Dự án Hệ thống sấy khô bò bằng công nghệ vi sóng do công ty TNHH E-Mart thực hiện với sự hài lòng 100% của khách hàng, thời gian hoàn thành 2017, đúng tiến độ cam kết.

  • Tên dự án: Hệ thống sấy khô bò bằng công nghệ vi sóng
  • Hạng mục dự án: Công nghệ vi sóng
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Thực Phẩm Trung Nam
  • Địa điểm triển khai: B6/6c, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
  • Thời gian hoàn thành: 2017

Dự án Hệ thống sấy khô bò bằng công nghệ vi sóng

Dự án Hệ thống sấy khô bò bằng công nghệ vi sóng do công ty TNHH E-Mart thực hiện với sự hài lòng 100% của khách hàng, thời gian hoàn thành 2017, đúng tiến độ cam kết. Tên dự án: Hệ thống sấy khô bò bằng công nghệ vi sóng Hạng mục dự án: Công nghệ vi […]